Galeria miotu W / Gallery of W litter

 

1 tydzień / 1 week


2 tydzień / 2 weeks 

 3 tydzień / 3 weeks
 


4 tydzień / 4 weeks

 

5 tydzień / 5 weeks 
 

 

6 tydzień / 6 weeks 
 

 

7 tydzień / 7 weeks

 

Witamina - żółta/yellow

 

Wena - błękitna/light blue

 

Wiwat - brązowy/brown